Monday, May 25, 2020

Tag: MotorolaMobility

Google ได้ประกาศข้อตกลงเตรียมเข้าซื้อกิจการ  Motorola Mobility ด้วยมูลค่ากว่า 375,000 ล้านบาท

Google ได้ประกาศข้อตกลงเตรียมเข้าซื้อกิจการ Motorola Mobility ด้วยมูลค่ากว่า 375,000 ล้านบาท

Google ได้ประกาศข้อตกลงเตรียมเข้าซื้อกิจการ  Motorola Mobility ด้วยมูลค่า 12,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 375,000 ล้านบาท แม้ว่าในปัจจุบันกระบวนการดังกล่าวยังไม่ได้รับการลงนามจากคณะกรรมการบริหารจากทั้ง 2 บริษัท แต่คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงปลายปี 2011 ถึงต้นปี 2012 ที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตามผู้บริหารจากทั้งทาง Google ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News