Thursday, April 18, 2024

Tag: new feature

Facebook เตรียมเพิ่มฟีเจอร์แจ้งเตือนหากมีการโพสภาพเด็ก ๆ แบบสาธารณะ

Facebook เตรียมเพิ่มฟีเจอร์แจ้งเตือนหากมีการโพสภาพเด็ก ๆ แบบสาธารณะ

ปัจจุบันภาพกว่าสองพันล้านภาพถูกอัพโหลดขึ้น Facebook ทุกวัน และส่วนใหญ่จะเป็นการแชร์โพสแบบสาธารณะ โดยถ้าภาพเหล่านั้นมีเด็ก ๆ อยู่ด้วยบางทีก็อาจทำให้เกิดอันตรายจากผู้ไม่หวังดีได้ ซึ่งทาง Facebook ได้เล็งเห็นปัญหาในส่วนนี้ จึงมีแผนที่จะเพิ่มฟีเจอร์แจ้งเตือนสำหรับผู้ที่กำลังจะแชร์ภาพลูกหลานและครอบครัวแบบสาธารณะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น โดย Jay Parikh (Facebook’s Vice President  of Engineering) ...