Wednesday, July 17, 2024

Tag: newest Galaxy device

Samsung เตรียมเปิดตัว Galaxy รุ่นใหม่ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้แล้ว จะใช่ Galaxy Note II หรือไม่ ?

Samsung เตรียมเปิดตัว Galaxy รุ่นใหม่ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้แล้ว จะใช่ Galaxy Note II หรือไม่ ?

Samsung อเมริกาได้ส่งหมายเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเปิดตัว Galaxy รุ่นใหม่ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ โดยยังไม่ระบุว่าเป็นรุ่นใด บอกแต่เพียงว่าเป็นการเปิดตัว Galaxy รุ่นที่น่าสนใจมาก ซึ่งในตอนนี้ Samsung เหลือเพียง Galaxy Note 10.1 ที่ยังไม่ได้วางจำหน่ายในตลาด ซึ่งเป็นที่คาดการกันไว้ว่าอาจจะเปิดตัว Galaxy Note ...

Stay Connected