Monday, June 27, 2022

Tag: Nintendo Switch Emulator

เตือนอย่าดาวน์โหลด Nintendo Switch emulator ไม่ได้เล่นเกม อาจติดมัลแวร์

เตือนอย่าดาวน์โหลด Nintendo Switch emulator ไม่ได้เล่นเกม อาจติดมัลแวร์

Nintendo Switch คอนโซลยอดนิยมในขณะนี้ ที่จะเล่นได้ต้องจ่ายเงินซื้อ และต้องเล่นบนคอนโซล Switch เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันสินค้ายังอยู่ในช่วงขาดสต็อก ทำให้เหล่าแฮกเกอร์เห็นโอกาสเริ่มหาประโยชน์โดยการปล่อยมัลแวร์ ปลอมแปลงเป็นเกม Emulator ของ Nintendo Switch คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Trade Commission: FTC) ได้ออกมาประกาศเตือนว่า ...