Tag: Nintendo Switch Mini

นักวิเคราะห์เชื่อว่า Nintendo Switch จะมีเวอร์ชั่น Mini ออกมาวางจำหน่ายภายในปี 2019

นักวิเคราะห์เชื่อว่า Nintendo Switch จะมีเวอร์ชั่น Mini ออกมาวางจำหน่ายภายในปี 2019

นักวิเคราะห์จาก Citigroup เชื่อว่า Nintendo Switch ยังมีขนาดใหญ่เกินไป ถึงแม้จะออกแบบมาให้พกพาไปเล่นนอกบ้านได้ แต่ก็อาจไม่สะดวกสำหรับลูกค้าบางกลุ่ม ถ้าหาก Nintendo Switch มีขนาดที่เล็กลงกว่านี้ ก็จะทำให้เด็กๆ พกพาได้สะดวกขึ้น รวมถึงเด็กโตหรือลูกค้ากลุ่มเดิม ก็จะได้รับความสบายจากขนาดและน้ำหนักที่ถูกลดลง นักวิเคราะห์ คาดว่า Nintendo Switch ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News