Saturday, October 31, 2020

Tag: Nokia RM-1490

พบผลทดสอบสมาร์ทโฟน Nokia ระบบ Android ทั้ง 2 รุ่นบน Geekbench แล้วกับ Nokia RM-1490 และ Nokia 5320

พบผลทดสอบสมาร์ทโฟน Nokia ระบบ Android ทั้ง 2 รุ่นบน Geekbench แล้วกับ Nokia RM-1490 และ Nokia 5320

พบรายชื่อสมาร์ทโฟนของ Nokia จำนวน 2 รุ่น ปรากฏอยู่บนฐานข้อมูลของแอพพลิเคชั่น Geekbench รุ่นแรกใช้รหัสว่า RM-1490 ถูกทดสอบเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม อีกรุ่นใช้เลขรหัสคุ้นมาก 5320 ถูกทดสอบเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยข้อมูลทั้ง 2 รุ่น ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News