Tuesday, March 28, 2023

Tag: PDPA

วิธีเบลอหรือเซ็นเซอร์รูปภาพด้วย iPhone และ iPad ป้องกันกันละเมิดกฎหมาย PDPA และซ่อนข้อมูลส่วนตัว

วิธีเบลอหรือเซ็นเซอร์รูปภาพด้วย iPhone และ iPad ป้องกันกันละเมิดกฎหมาย PDPA และซ่อนข้อมูลส่วนตัว

ปัจจุบัน ประเทศไทยเริ่มนำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) มาบังคับใช้แล้ว ซึ่งเป็นกฎหมายที่ช่วยป้องกันการนำภาพบุคคลอื่นไปสร้างความเสียหาย

dtac ยืนยันความพร้อมรับ PDPA ตอกย้ำหลักสิทธิมนุษยชน-ธรรมาภิบาล

dtac ยืนยันความพร้อมรับ PDPA ตอกย้ำหลักสิทธิมนุษยชน-ธรรมาภิบาล

ดีแทค ประกาศความพร้อมรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ เผยเตรียมความพร้อมมากว่า 2 ปี โดยเริ่มพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัว