Tag: Pokémon GO Community Day

Niantic จัดกิจกรรม Pokémon GO Community Day ขึ้นทั่วโลก และจะมีขึ้นทุกเดือน เริ่มครั้งแรก 20 มกราคมนี้

Niantic จัดกิจกรรม Pokémon GO Community Day ขึ้นทั่วโลก และจะมีขึ้นทุกเดือน เริ่มครั้งแรก 20 มกราคมนี้

Niantic ผู้อยู่เบิ้องหลังเกม Pokémon GO ประกาศจัดกิจกรรมพิเศษที่เรียกว่า Pokémon GO Community Day โดยจะจัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้เทรนเนอร์ทั่วโลก มาพบปะกันในพื้นที่สาธารณะของแต่ละท้องถิ่น เพื่อร่วมเล่นเกม Pokémon GO ในช่วงเวลาพิเศษ กิจกรรม Pokémon GO Community ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News