Sunday, June 26, 2022

Tag: Public Phone Charger

เตือนภัย!! เสียบสาย USB ชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนที่ให้บริการสาธารณะ เสี่ยงโดนขโมยข้อมูลส่วนตัว

เตือนภัย!! เสียบสาย USB ชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนที่ให้บริการสาธารณะ เสี่ยงโดนขโมยข้อมูลส่วนตัว

เมื่อ 10 ปีก่อน เราอาจพบเห็นโทรศัพท์สาธารณะติดตั้งให้บริการทั่วไป แต่ในปัจจุบันมันกลายเป็นอุปกรณ์อื่น อาจจะเป็นจุดปล่อยสัญญาณ Wi-Fi hotspot หรือไม่ก็อาจเปลี่ยนเป็น จุดให้บริการชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟน หรือ Public Phone Charger ในกรณีที่สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณแบตเตอรี่หมดลงในระหว่างที่อยู่นอกบ้าน โดยที่คุณไม่มี Power Bank แม้แต่ที่ชาร์จของตัวเอง Public ...