Sunday, January 24, 2021

Tag: Racial Equity and Justice Initiative

Apple ทุ่ม 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯเปิดตัวโครงการ Racial Equity and Justice Initiative ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ และส่งเสริมความเท่าเทียมทางเชื้อชาติทั่วประเทศ

Apple ทุ่ม 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯเปิดตัวโครงการ Racial Equity and Justice Initiative ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ และส่งเสริมความเท่าเทียมทางเชื้อชาติทั่วประเทศ

Apple มอบเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มต่างๆ ซึ่งรวมถึงศูนย์การเรียนรู้ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับ HBCU และ Apple Developer Academy ในดีทรอยต์ วันนี้ Apple เปิดตัวหลายโครงการใหม่ที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่ม Racial Equity and Justice ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News