Tuesday, November 30, 2021

Tag: RapidCRM

CS Loxinfo จับมือ Rapid Cloud และ HP ให้บริการ RapidCRM เพื่อธุรกิจขนาดย่อม

CS Loxinfo จับมือ Rapid Cloud และ HP ให้บริการ RapidCRM เพื่อธุรกิจขนาดย่อม

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) โดยคุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ลงนามความร่วมมือกับบริษัท RapidCloud International plc. และบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) ออกบริการ “RapidCRM” ซอฟท์แวร์บริหารการขายที่พร้อมใช้งานผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ รองรับการจัดการระบบข้อมูลลูกค้าและพนักงานขาย “RapidCRM” ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News