Sunday, June 26, 2022

Tag: RaspberryPiZero

เคยเห็นหรือยังเครื่อง Game Boy Color จาก Burger King ที่เล็กที่สุดในโลก

เคยเห็นหรือยังเครื่อง Game Boy Color จาก Burger King ที่เล็กที่สุดในโลก

ย้อนไปในปี 2000 ร้านอาหารฟาสต์ฟู๊ด Burger King เคยทำของเล่นออกมาแจกลูกค้าที่สั่งซื้ออาหาร เป็น Game Boy Colors ขนาดเล็ก มาพร้อมตลับเกม Pokémon ซึ่งไม่สามารถเล่นได้จริง มีไว้สะสมเท่านั้น กาลเวลาผ่านไป 16 ปี ด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทำให้นักพัฒนาหัวใส ...