Monday, January 18, 2021

Tag: Samsung Galaxy Note II 2 SIM

Samsung วางจำหน่าย Galaxy Note II รุ่น Dual-SIM รองรับซิมขนาดปกติและ micro SIMs ในประเทศจีน

Samsung วางจำหน่าย Galaxy Note II รุ่น Dual-SIM รองรับซิมขนาดปกติและ micro SIMs ในประเทศจีน

Samsung เอาใจแฟนๆชาวจีน ด้วยการวางจำหน่ายสมาร์โฟนลูกครึ่งแท็บเล็ต Samsung Galaxy Note II ในเวอร์ชั่นรองรับการใช้งาน 2 ซิม ในประเทศจีนแล้ว Samsung Galaxy Note II รุ่นดังกล่าวมีการใช้รหัสรุ่นเป็น GT-N7102 ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อวางจำหน่ายในประเทศจีน สิ่งที่พิเศษกว่า Galaxy ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News