Sunday, April 14, 2024

Tag: Samsung Galaxy S24 Ultra

ชมภาพถ่ายจาก Samsung Galaxy S24 Ultra ที่บันทึกจากความสูงราว 35 กิโลเมตร เหนือพื้นโลก

ชมภาพถ่ายจาก Samsung Galaxy S24 Ultra ที่บันทึกจากความสูงราว 35 กิโลเมตร เหนือพื้นโลก

Samsung อวดความสามารถของกล้องเรือธง Galaxy S24 Ultra ด้วยการปล่อยสมาร์ตโฟนรุ่นดังกล่าวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ Stratosphere บนความสูงราว 35 กิโลเมตร จากพื้นโลก เพื่อเก็บภาพความสวยงามในมุมมองที่น้อยคนนักจะขึ้นไปเก็บภาพได้

รีวิว Samsung Galaxy S24 Ultra กรอบไทเทเนียม พร้อม Galaxy AI สุดอัจฉริยะฉลาดล้ำเหนือคู่แข่ง

รีวิว Samsung Galaxy S24 Ultra กรอบไทเทเนียม พร้อม Galaxy AI สุดอัจฉริยะฉลาดล้ำเหนือคู่แข่ง

ทีมงาน @Fflashfly เคยพาทุกคนไปสัมผัสกับสมาร์ตโฟนเรือธง Samsung Galaxy S24 Series ทั้ง 3 รุ่นมาแล้วก่อนหน้านี้ ในโอกาสเปิดตัวทางการในประเทศไทย และแน่นอนว่า Galaxy S24 Ultra เป็นรุ่นพรีเมียมที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุด ดังนั้น ทีมงาน @Fflashfly จึงขออาสาพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ ...