Wednesday, July 24, 2024

Tag: Satechi Pro Hub Mini

Satechi เปิดตัว Pro Hub Mini ช่วยเพิ่มพอร์ตในการใช้งานต่างๆ ให้กับ MacBook Pro

Satechi เปิดตัว Pro Hub Mini ช่วยเพิ่มพอร์ตในการใช้งานต่างๆ ให้กับ MacBook Pro

ถึงแม้ MacBook Pro รุ่นใหม่จะมาพร้อมกับพอร์ตสำคัญๆ อย่าง HMDI และ SD Card ก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่หลากหลาย ล่าสุด Satechi ได้ทำการเปิดตัว Pro Hub Mini ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มพอร์ตเพื่อการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น

Stay Connected