Sunday, April 21, 2024

Tag: Shiro of Coal Town

มาแล้ว!! เกมชินจังภาคใหม่ Shin chan: Shiro of Coal Town จะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024

มาแล้ว!! เกมชินจังภาคใหม่ Shin chan: Shiro of Coal Town จะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024

เกม Shin chan: Shiro of Coal Town สำหรับ Nintendo Switch จะเริ่มวางจำหน่ายในญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นไป ในราคา 6,980 เยน หรือ ...