Tuesday, November 28, 2023

Tag: Space Zoom

Samsung ออกมาชี้แจง หลังจากถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถ Space Zoom

Samsung ออกมาชี้แจง หลังจากถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถ Space Zoom

ไม่นานมานี้ Samsung ถูกสมาชิกรายหนึ่งของชุมชนออนไลน์ Reddit ที่ใช้ชื่อ ibreakphotos กล่าวหาว่า มีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพดวงจันทร์ด้วยฟีเจอร์ Space Zoom ซึ่งอาจทำภาพถ่ายดวงจันทร์เป็นของปลอมที่ AI เข้ามาช่วยเติมแต่งรายละเอียด ไม่ใช่เกิดจากความสามารถจริงของกล้องสมาร์ทโฟน ล่าสุด Samsung ได้ออกมาชี้แจงข้อกล่าวหานี้แล้ว

ภาพถ่ายดวงจันทร์ของ Samsung ที่ใช้เทคโนโลยี Space Zoom ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นภาพปลอม

ภาพถ่ายดวงจันทร์ของ Samsung ที่ใช้เทคโนโลยี Space Zoom ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นภาพปลอม

Samsung เริ่มแนะนำฟีเจอร์ Space Zoom ครั้งแรกกับ Galaxy S20 Ultra ด้วยการนำเสนอภาพถ่ายจากระยะไกลที่สามารถซูมได้ถึง 100 เท่า จนสามารถถ่ายภาพดวงจันทร์ได้อย่างน่าประทับใจ และใช้ภาพถ่ายดวงจันทร์เป็นสื่อการตลาดของบริษัทฯ ที่พบเห็นได้ในอินเทอร์เน็ต