Tuesday, December 1, 2020

Tag: Steve Jobs Theter

ชมภาพ Apple Park ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนจากนิตยสาร Wallpaper*

ชมภาพ Apple Park ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนจากนิตยสาร Wallpaper*

นิตยสาร Wallpaper* ฉบับเดือนธันวาคม 2017 นำเสนอบทสัมภาษณ์ Jony Ive ประธานฝ่ายออกแบบของ Apple ที่มาพูดเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมของ Apple Park สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ พร้อมนำเสนอภาพบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกอาคารที่เรายังไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อน Apple Park เป็นผลงานการออกแบบของ Foster + Partners ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News