Monday, March 4, 2024

Tag: Taiko: Drum Master Wii U Version

คะแนนรีวิวเกมล่าสุดจากนิตยสาร Famitsu ฉบับที่ 1302

คะแนนรีวิวเกมล่าสุดจากนิตยสาร Famitsu ฉบับที่ 1302

ในสัปดาห์นี้ Super Mario 3D World บนเครื่อง Wii U ทำคะแนนนำโด่งเรียกคะแนนไปได้ถึง 38 คะแนนเต็ม 40 ตามมาติดๆด้วยเกม Lightning Returns: Final Fantasy XIII ได้คะแนนเท่ากันทั้งเครื่อง PlayStation ...