Monday, January 30, 2023

Tag: Thaiware

แนะนำเทคนิคง่ายๆช่วยยืดอายุแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนในรูปบบ Infographic

แนะนำเทคนิคง่ายๆช่วยยืดอายุแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนในรูปบบ Infographic

Thaiware แนะนำเทคนิคง่ายๆช่วยยืดอายุแบตเตอรี่สมาร์ทโฟน  หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพฤติกรรมที่ทำอยู่อาจทำให้แบตเตอรี่ของเราเสื่อมอายุการใช้งานรวดเร็วกว่าที่มันควรจะเป็น ลองดูข้อมูลใน Infographic ด้านล่างนี้ แล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานของเราดู รับรองว่าสมาร์ทโฟนของเราจะไม่มีปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมก่อนเวลาอันควรอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างย่อมมีวันเสื่อมถอยตามอายุการใช้งานของมัน ไม่ว่าจะถนอมแบตเตอรี่ขนาดไหนมันก็จะเริ่มเก็บพลังงานได้น้อยลงภายในระยะเวลา 2-3 ปี ตามลักษณะการใช้งานของเรา ถึงเวลานั้นก็คงต้องพาเครื่องไปเข้าศูนย์เปลี่ยนแบตเตอรี่เท่านั้น ที่มา - thaiware http://www.flashfly.net/wp/?p=102686 Follow @flashfly