Saturday, September 23, 2023

Tag: tvOS 10.2.1 Beta

ยอดผู้ใช้งาน iOS 10 แซงหน้า iOS 9 แล้ว ได้รับการติดตั้งมากกว่าร้อยละ 51

Apple ปล่อย Beta 3 ออกมาแล้ว สำหรับ iOS 10.3.2, macOS 10.12.5, watchOS 3.2.2 และ tvOS 10.2.1

Apple ออกเวอร์ชั่นใหม่สำหรับนักพัฒนา โดยเป็น Beta รุ่นที่ 3 สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS 10.3.2, macOS 10.12.5 Sierra, watchOS 3.2.2 และ tvOS 10.2.1 ตามที่ระบุไว้ในหมายเลขเวอร์ชั่น ไม่ได้มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ๆ ที่สำคัญ ...