Sunday, June 26, 2022

Tag: UberBlack

Uber ประเทศไทย เปิดทดลองให้บริการ uberFLASH ในกรุงเทพฯ รวมรถแท็กซี่ไว้ในระบบแล้ว

Uber ประเทศไทย เปิดทดลองให้บริการ uberFLASH ในกรุงเทพฯ รวมรถแท็กซี่ไว้ในระบบแล้ว

Uber ประเทศไทย เปิดทดลองให้บริการ uberFLASH(Beta) ในกรุงเทพฯ รวบรวมยานพาหนะ 4 ประตูทุกประเภทรวมถึง อีโคคาร์ รถกระบะ รถแท็กซี่ ไว้ในระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางในเมือง เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรถหลากหลายสร้างรายได้ พร้อมจับมือกับทุกฝ่ายด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ “การยกระดับการขนส่งของประเทศไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม” ในระยะเริ่มต้น การเปิดใช้ uberFLASH จะเหมือนกับ ...

Uber Taxi แถลงพร้อมให้ความร่วมมือกรมการขนส่งทางบกและจะแก้ไขการบริการให้ถูกต้องตามกฏหมายประเทศไทย

Uber จัดแคมเปญพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ UberBlack ในกรุงเทพฯ ตลอดเดือนธันวาคมนี้

แม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบริการแท็กซี่จาก Uber นั้นกลายเป็นข่าวกระแสด้านลบออกไปทั่วโลกโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย ประเทศสเปนที่สั่งห้ามให้บริการ และในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ทางกรมขนส่งทางบกที่ได้สั่งให้ Uber นำรถแท็กซี่ป้ายดำ (UberX) ออกให้บริการโดยเด็ดขาด ซึ่งทาง Uber ก็พร้อมทำตามกฎหมายในประเทศไทยอย่างเต็มที่ โดยล่าสุด Uber ได้ร่วมกับพันธมิตรจัดแคมเปญพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการในกรุงเทพฯ ตลอดเดือนธันวาคมนี้ โดยทุกวันพุธของเดือนนี้ (ยกเว้นวันที่ 31) ...