Sunday, June 26, 2022

Tag: uberFLASH

Uber ประเทศไทย เปิดทดลองให้บริการ uberFLASH ในกรุงเทพฯ รวมรถแท็กซี่ไว้ในระบบแล้ว

Uber ประเทศไทย เปิดทดลองให้บริการ uberFLASH ในกรุงเทพฯ รวมรถแท็กซี่ไว้ในระบบแล้ว

Uber ประเทศไทย เปิดทดลองให้บริการ uberFLASH(Beta) ในกรุงเทพฯ รวบรวมยานพาหนะ 4 ประตูทุกประเภทรวมถึง อีโคคาร์ รถกระบะ รถแท็กซี่ ไว้ในระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางในเมือง เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรถหลากหลายสร้างรายได้ พร้อมจับมือกับทุกฝ่ายด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ “การยกระดับการขนส่งของประเทศไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม” ในระยะเริ่มต้น การเปิดใช้ uberFLASH จะเหมือนกับ ...