Sunday, July 25, 2021

Tag: Uniqfind

แสบกว่านี้มีอีกมั้ย!! Uniqfind วางจำหน่ายสกินเครื่อง iPhone 7 เป็นภาพแบตเตอรี่ลุกไหม้ของ Galaxy Note 7

แสบกว่านี้มีอีกมั้ย!! Uniqfind วางจำหน่ายสกินเครื่อง iPhone 7 เป็นภาพแบตเตอรี่ลุกไหม้ของ Galaxy Note 7

Uniqfind วางจำหน่าย Skin สำหรับ iPhone ชื่อรุ่น Explo-Sung IPhone Skin โดยนำภาพสมาร์ทโฟนที่ละลายจากแบตเตอรี่ระเบิด มาใช้เป็นลวดลาย ซึ่งถ้าดูจากชื่อรุ่น ก็คงเดาได้ไม่ยากว่าต้องการสื่อถึงสมาร์ทโฟน Galaxy Note 7 ที่มีรายงานการระเบิดจนต้องเลิกทำตลาดอย่างถาวร Uniqfind ระบุว่า Skin ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News