Thursday, July 29, 2021

Tag: VMI Guide

iPhone ยังครองใจวัยรุ่นในสหรัฐฯ เป็นเจ้าของในสัดส่วน 76% และมีแผนจะซื้อ iPhone มาใช้ถึง 81%

เผยปัญหา iPhone แบบแปลกๆ ที่พบในคู่มือแนะแนวทางการซ่อมแซมของ Apple

ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ มีการเผยแพร่เอกสารที่เรียกว่า VMI Guide เป็นคู่มือที่ช่างเทคนิคของ Apple ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ iPhone ที่ลูกค้าส่งมาขอรับการซ่อมแซม โดยครอบคลุมตั้งแต่ iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, ...

เผยเอกสาร VMI Guide จาก Apple อธิบายถึงความคุ้มครอง iPhone ที่ได้รับความเสียหาย และสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ได้

เผยเอกสาร VMI Guide จาก Apple อธิบายถึงความคุ้มครอง iPhone ที่ได้รับความเสียหาย และสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ได้

พนักงาน Apple มีคู่มือที่น่าสนใจเรียกว่า VMI Guide ซึ่งย่อมาจาก Visual Mechanical Inspection เป็นหนังสือที่ให้แนวทางการซ่อมแซม iPhone ภายใต้ความเสียหายต่างๆ โดยครอบคลุมทั้ง iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News