Thursday, February 29, 2024

Tag: VOXverse

Gala Games จับมือ Unity ร่วมนำเสนอ VOXverse เมตาเวิร์สที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับเกมเมอร์ทั่วโลก

Gala Games จับมือ Unity ร่วมนำเสนอ VOXverse เมตาเวิร์สที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับเกมเมอร์ทั่วโลก

Gala บริษัทชั้นนำผู้ให้บริการด้านความบันเทิงบนเทคโนโลยี Web 3.0 ระดับโลก ได้ประกาศถึงความร่วมมือกับ Unity อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยนำซอฟต์แวร์ Unity มาพัฒนาเมตาเวิร์ส (Metaverse) สำหรับ VOX