Sunday, June 23, 2024

Tag: W7

ข้อมูลล่าสุดมือถือ Windows Phone 7 ของ Nokia จะใช้ชื่อรุ่น W7 และ W8

หลังจากที่ Nokia ได้แถลงข่าวไปแล้วว่าจะนำระบบปฏิบัติการ Windows Phone 7 มาใช้ในโทรศัพท์รุ่นใหม่ ซึ่งข่าวล่าสุดทราบว่าจะใช้รหัส W Series ออกมาก่อน 2 รุ่นคือ W7 ที่มีรูปร่างน่าตามาจาก Nokia X7 และ W8 ที่ใช้ ...

Stay Connected