Monday, March 8, 2021

Tag: weMessage

weMessage แอพที่ช่วยให้ Android ได้รับข้อความ iMessages แต่ต้องใช้ Mac ด้วย

weMessage แอพที่ช่วยให้ Android ได้รับข้อความ iMessages แต่ต้องใช้ Mac ด้วย

ถึงตอนนี้ยังไม่มีวิธีที่จะทำให้อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ iOS ได้รับข้อความ iMessages โดยตรง แต่แอพพลิเคชั่น weMessage บนอุปกรณ์ Android ก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้ชั่วคราว โดยพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เจ้าของสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ได้รับข้อความจาก iMessages แต่จะทำได้ก็ต้องอาศัย Mac มาช่วยทำงานด้วย weMessage จะทำงานได้ต้องใช้แอพ ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News