Thursday, May 30, 2024

Tag: WiFox

เก็บไว้เลย!! รวมรหัสใช้ Wi-Fi ฟรี!! ในสนามบินทั่วโลก

เก็บไว้เลย!! รวมรหัสใช้ Wi-Fi ฟรี!! ในสนามบินทั่วโลก

Anil Polat เป็นทั้งบล็อกเกอร์และวิศวกรคอมพิวเตอร์ ได้ทำแผนที่แสดงตำแหน่งของสนามบินทั่วโลก โดยอ้างอิงจาก Google Maps แต่ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการนำทาง แต่เป็นการแจกรหัส Wi-Fi ตามสนามบินทั่วโลก เพื่อให้ผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวในสนามบินต่างๆ ได้เข้าถึงบริการอินเตอร์ฟรี!! วิธีการก็ง่ายๆ เริ่มจากค้นหาตำแหน่งสนามบินในแผนที่ก่อน เมื่อเจอแล้วก็คลิ๊กที่ไอคอนรูปเครื่องบินได้ทันที จากนั้นด้านข้างของแผนที่ก็จะแสดงชื่อเครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่านขึ้นมา สามารถคัดลอกมาวางได้เลย ...

Stay Connected