Sunday, September 20, 2020

Tag: Woven City

Toyota จะเปลี่ยนพื้นที่ 175 เอเคอร์ ในญี่ปุ่น ให้เป็นเมืองต้นแบบแห่งอนาคต คาดแล้วเสร็จปลายปี 2021

Toyota จะเปลี่ยนพื้นที่ 175 เอเคอร์ ในญี่ปุ่น ให้เป็นเมืองต้นแบบแห่งอนาคต คาดแล้วเสร็จปลายปี 2021

ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ Toyota เปิดตัวโครงการเปลี่ยนพื้นที่ของโรงงานเก่าในญี่ปุ่น ให้กลายเป็นเมืองต้นแบบแห่งอนาคต โดยมีจุดประสงค์เพื่อทดสอบระบบบ้านอัจฉริยะ, รถยนต์ขับด้วยด้วยตัวเอง, ถนนนวัตกรรม, หุ่นยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่ง ด้วยพื้นที่ชุมชนที่มีผู้อาศัยจริง พื้นที่โครงการสร้างเมืองต้นแบบแห่งอนาคต มีขนาด 175 เอเคอร์ เคยเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ของ Toyota และอยู่บริเวณฐานของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งได้สถาปนิกชื่อดังชาวเดนมาร์ก Bjarke ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News