Tag: ZTE 5G

ZTE ทดสอบเครือข่ายหลัก 5G เฟสที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐาน IMT-2020

ZTE ทดสอบเครือข่ายหลัก 5G เฟสที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐาน IMT-2020

 แซดทีอี คอร์ปอเรชั่น (0763.HK) (000063.SZ) ผู้ให้บริการอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม โซลูชั่นอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่สำหรับองค์กรธุรกิจและผู้บริโภครายใหญ่ของโลก ก้าวเป็นผู้นำในการดำเนินการทดสอบความเสถียรและความปลอดภัยของเครือข่ายหลัก 5G เฟสที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐาน IMT-2020 ซึ่งถือเป็นการยืนยันถึงความพร้อมของเครือข่ายหลัก 5G ของแซดทีอีได้เป็นอย่างดี การทดสอบดังกล่าวครอบคลุมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม NFVI ประสิทธิภาพในการให้บริการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายเสมือน (virtual machine) เครื่องเดียวหรือหลายเครื่องซึ่งเป็นองค์ประกอบของระบบเครือข่ายหลัก 5G รวมไปถึงการทดสอบความเสถียรและความสามารถในการรองรับบริการของระบบ ระบบของแซดทีอี ซึ่งประกอบด้วยแพลตฟอร์ม NFV และองค์ประกอบของระบบเครือข่ายหลัก 5GC ได้ถูกนำไปติดตั้งบนแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป และต่อประสานกับอุปกรณ์ของผู้จำหน่ายรายอื่น ตามข้อกำหนดของโมเดลการให้บริการ บริษัทผ่านการทดสอบทุกรูปแบบ และผลของการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของโมเดลการให้บริการและตัวชี้วัดจำเพาะหลายตัว การทดสอบฟังก์ชั่นความปลอดภัยเน้นไปที่การจัดการและลงทะเบียนตัวตนอุปกรณ์ ตลอดจนกระบวนการให้บริการรักษาความปลอดภัยในขณะเคลื่อนย้าย ซึ่งระบบของแซดทีอีประสบความสำเร็จในการผ่านการทดสอบขั้นบังคับทุกกรณี เครือข่ายหลัก 5G เวอร์ชั่นล่าสุดของแซดทีอีถูกพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องตามข้อกำหนด 3GPP Release จำนวน ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News