Tag Archives: Nintendo

Nintendo_Switch

Nintendo Switch มียอดขายทั้งสิ้น 2.74 ล้านเครื่อง และคาดว่าจะขายได้ถึง 10 ล้านเครื่อง ในปีหน้า

Nintendo Switch มียอดขายทั้งสิ้น 2.74 ล้านเครื่อง และคาดว่าจะขายได้ถึง 10 ล้านเครื่อง ในปีหน้า

Nintendo แถลงผลประกอบการของบริษัทในปีงบประมาณ 2016

Top