Monday, June 27, 2022

Tag: Army Corps

Square Enix ได้เอาภาพไอคอน Memory Card ออกจากหน้าปกกล่อง Army Corps แล้ว!!

Square Enix ได้เอาภาพไอคอน Memory Card ออกจากหน้าปกกล่อง Army Corps แล้ว!!

เป็นความผิดพลาดของทีมออกแบบภาพหน้าปกกล่องเกมที่ดันใส่ไอคอนว่าต้องใช้ Memory Card ไว้ที่หน้ากล่องด้วย ทีมงาน The Demon King ผู้สร้างเกม Army Corps ได้ออกมาโวยทาง Twitter ว่าเป็นเรื่องงี่เง่ามากเลยที่ทำให้เกิดความสับสนในรูปหน้าปกกล่องเกม ตัวเกมจริงๆนั้นไม่ต้องใช้ Memory Card แต่อย่างใด และในตอนนี้ทางทีมออกแบบก็ได้แก้ไขรูปหน้าปกกล่องเกมเป็นที่เรียบร้อย ไอคอนว่าต้องใช้ ...