Wednesday, February 8, 2023

Tag: Hitoshi Sakimoto

ผู้เขียนบท Final Fantasy ซุ่มทำอาร์พีจีเกมใหม่ Zodiac ลง iOS และ PS Vita

ผู้เขียนบท Final Fantasy ซุ่มทำอาร์พีจีเกมใหม่ Zodiac ลง iOS และ PS Vita

มีข้อมูลล่าสุดจากงาน Tokyo Game Show 2014 เปิดเผยออกมาว่า Kazushige Nojima ผู้รับหน้าที่เขียนบทให้กับ Final Fantasy ภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาค VII, VIII, X และภาค XV กำลังซุ่มทำเกมแนว Online ...