Monday, November 23, 2020

Tag: PayPass

Blackberry Bold 9900 และ Curve 9360 สมาร์ทโฟนในระบบซิม สองรุ่นแรกที่ผ่านการรับรอง MasterCard PayPass Handset Certification

Blackberry Bold 9900 และ Curve 9360 สมาร์ทโฟนในระบบซิม สองรุ่นแรกที่ผ่านการรับรอง MasterCard PayPass Handset Certification

รีเสิร์ช อิน โมชั่น หรือ ริม ได้ประกาศว่าแบล็กเบอร์รี่® โบลด์™ 9900 และ แบล็กเบอร์รี่® เคิร์ฟ™ 9360 สมาร์ทโฟน สองรุ่นในระบบซิม ซึ่งสามารถรองรับการสื่อสารข้อมูลโดยการใช้คลื่นความถี่ระยะใกล้ (NFC) ได้รับการรับรองโดย มาสเตอร์การ์ด เวิลด์ไวด์ ให้เป็นอุปกรณ์มือถือที่สามารถใช้ระบบจ่ายผ่าน ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News